Bize Yanlış Anlatılan Bazı Kur’ân Gerçekleri - Dr. Hasan YAĞAR

Bize Yanlış Anlatılan Bazı Kur’ân Gerçekleri


  1. Abdestsiz Kur’ân Okunamaz Diyenler Manayı Neden Öngörmüyorlar   

            Şimdi bu konuda gözden kaçırılan veya kendilerini adeta din mimarı kabul edenlerin de gözden kaçırdığı üç temel nokta var. Birisi a) abdest meselesi, bir diğeri b) Kur’ân’ın Mushaflaştırılması meselesi ve üçüncüsü de c) Kur’ân’a ancak temiz olanların dokunabileceği hakkındaki Vâkıa Suresi 79. ayetinin indiriliş tarihi ve dahi anlamı. Bu ayetin Mekke döneminde indiği hakkında tüm ilahiyatçılar hemfikir durumda olup, henüz o tarihlerde Kur’ân ayetleri peyder pey ve 23 yıllık bir süre zarfında inmekteydi ve sahifeler bütününü ifade eden bir Kur’ân örneği, yani Mushaf denen Kur’ân kitabı henüz ortada yoktu. Kaldı ki bu ayette geçen Mutahharûn “temiz tutulmuş olanlar” kelimesinin, melekleri ifade ettiği; Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili ayete verdiği mealde zımnen mevcuttur. Söz konusu ayetin meali şöyle verilmektedir: “ O,Levh-i Mahfuz’da bulunan Yüce Kur’ân’a temiz tutulmuş olanlardan başkası dokunamaz”.  Buna göre dokunulmaz olarak bildirilen Kur’ân, Kur’ân’ın ana kaynağı olan Levh-i Mahfuz (Yani Korunmuş Metin) olmaktadır. O halde buraya ancak melekler ulaşabilir. İnsanların buraya ulaşmasını var saymak abesle iştigalden başka bir şey olmaz. Zira insanın “mutahharûn” cümlesinden olarak ter temiz yaratıldığı hakkında herhangi bir ayet de mevcut değil.

            Diğer taraftan Maide (Sofra) Suresinin 6. Ayetinde yer alan abdest ayeti Medine döneminin ortalarında 6. veya 7. yılda nazil oldu. Bunda da İlahiyatçılar söz birliği halindedir. Bu durumda demek ki bu tarihe kadar Kur’ân okuyanlar günah işlediler. Veya en azından Kur’ân’a saygısızlık ettiler. Hadi buyursunlar ve izahını yapsınlar bakalım. Yapamazlar. Çünkü söyledikleri, Allah’ın değil, kendi sözleridir. Bir de diyorlar ki dokunamazsın ama ezbere okuyabilirsin. Fesübhanallah! Gel de çıldırma?  A birader kâğıt mı önemli, Allah’ın sözü mü önemli. Gel çıkabilirsen çık işi içinden.

            Şimdi Maide Suresinin abdestle ilgili 6. Ayetinn hangi manayı taşıdığına bir bakalım: Ayetin meali şöyle:Ey inanalar! Namaza durmak istediğiniz zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın; başınızı ve bileklere kadar ayaklarınızı mesh edin. Eğer cünüp iseniz tam temizlenin. Hasta yahut yolcu iseniz yahut biriniz tuvaletten gelmişse ya da kadınlarla birlikte olmuş da su bulamamışsanız temiz toprağa teyemmüm edin; ondan yüzlerinize ve ellerinize sürün. Allah size güçlük çıkarmak istemiyor; fakat sizi temizlemek, size olan nimetini tamamlamak istiyor ki, şükredesiniz. Allah’ın size olan nimetini ve O’na verdiğiniz sözü hatırlayın: Hani ‘işittik ve itaat ettik’ demiştiniz. Allah’tan korkun; çünkü Allah göğüslerin özünü bilir”.  .

            Görüleceği üzere, yukarıya mealini aldığımız abdest ayetinde Kur’ân okuma ile ilgili hiçbir emir bulunmamaktadır. Ama buna rağmen bu iddia hep canlı tutulmaktadır. Anlayarak okumak İlahî bir emir olduğu halde hiç kimse bu noktaya dokunmak istememektedir. Galiba Kur’ân’ı anlayarak okumak bazı kötü hesaplıların işini bozar nitelikte olduğu içindir ki hep Arapça okumayı sevap olarak insanımıza dayatmaktadırlar. Oyunlarını gizlemek için de abdestli olmayı öngörmek suretiyle kutsala saygı hokkabazlığı yapmaktalar. Başka türlü aldatmak pek mümkün değil ya! 

            Beri taraftan ve fevkalade önemi haiz olarak Nahl (Balarısı)Suresinin 98. Ayetinde Yüce Yaratıcı, Kur’ân okuyacağımız zaman ne yapmamız gerektiği hakkında bizzat kendisi bize yol göstermektedir: Nahl Suresi 98. Ayet: “Faiza kar’etel Kur’ân’a fastaizbillahi mineşşeytanirracim.” Meali:Kur’ân okuyacağın zaman, o kovulmuş şeytandan Allah’a sığın”. İşte buyurun. Daha ne desin Yüce Yaratıcı.  Ama bu İlahi emir kanaatimizce bile bile göz ardı edilmektedir.  Kur’ân’ı nasıl okuyacağımızı o mesajın sahibi böyle emretmektedir. Peki, bazılarına veya bazılarımıza da ne oluyor Allah aşkına!

            Buradan anlaşılan o ki, kendisini din otoritesi zanneden iyi niyetli kimseler kaş yapalım derken göz çıkarmıştır. Bu sebeple insanların Kur’ân okumasını belli bir merasime tabi tutmak suretiyle -şayet bu işte gerçekten samimi iseler- belki de farkında olmadan insanlara kötülük ettiler. Yukarıda da temas edildiği üzere, bir de ezberden okumayı uygun gördükleri halde Mushaf denen Kur’ân kitabına abdestsiz dokunmayı yasaklamışlar. Hâlbuki önemli olan İlahi sözlerdir. Siz o sözlerin telaffuzuna izin veriyorsunuz ama o sözlerin yazılı bulunduğu kâğıtlara kutsallık atfediyorsunuz. Anlamak hiç mümkün değil. Naçizane olarak söylemek gerekirse, denebilir ki her bir Müslüman kendisini Kur’ân’la buluşturmak ve ondan bir şeyler esinlenmek istiyorsa cünüp olmamak kaydıyla her hal ve şartta Kur’ân okumalı ve O’nun feyzinden nasiplenmelidir. Ancak ve özellikle beyan edelim ki Kur’ân, bilenler için Arapça orijinal metninden okunmalı ama daha sonra mutlaka Meali de okunmalıdır. Zira Kur’ân dünya hayatını ve insan aklını inşa etmek üzere Yüce Yaratıcı tarafından o muazzez Elçisi vasıtasıyla bizlere tebliğ edilmiştir. Anlamadan okumak asla okuma sayılmaz. Tedebbür suretiyle, yani anlamak ve uygulamak suretiyle okumak ve yaşantıda örnek edinmek bizzat Kur’ân’ın emridir. Zira Sâd Suresinin 29. Ayetinde Yüce Yaratıcı mealen şöyle demektedir: “ Sana indirdiğimiz bu kitap kutludur. Ayetlerini tedebbür etsinler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar.” İşte buyurun. Arapça olarak okuyup da anlamı bilmemek Kur’ân’ın men ettiği bir eylemdir. Aynı emir, Müminün Suresinin 68, Nisa Suresinin 82 ve Muhammed Suresinin 24. Ayetlerinin de emridir.

            Bakınız Sâd Suresinin 67. Ayetinde ise Yüce Yaratıcımız şöyle bildirimde bulunmaktadır: “ (Ey Resulüm!) De ki: Bu Kur’ân, muazzam bir mesajdır, ama siz ondan yüz çeviriyorsunuz.” İşte buyurun manaya bakın. Bendenize göre Kur’ân’ı anlamadan okumak ondan yüz çevirmekten başka bir şey değildir. Unutmayalım ki Yüce Yaratıcı, o eşsiz sözleri anlamadan ve bilmediğimiz bir dilde tekrar edelim diye bir bildirimde bulunmuş olamaz. Zira her sözün bir manası vardır. Yüce Yaratıcının sözünün ise elbette ki beşer sözüyle kıyaslanamaz bir manası vardır. O halde sevgili dostlar Allah’ın emirlerinin, yasaklarının, müjdelerinin ve mubahlarının ve daha başka mesajlarının bir manzumesi olan Kur’ân’ı mutlaka okuyalım ama anlamadan okumanın okumak olmayacağını da aklımızdan asla çıkarmayalım.

            Abdestsiz okuma yasağının ise İlahî olmayıp, beşeri bir söylem olduğunu ise hiç mi hiç unutmayalım. Zira İlahî olmadığı halde abdestsiz okuma yasağı getirme sevdasına düşenler, her ne hikmetse hakkında İlahî emir bulunan anlayarak okuma üzerinde asla durmamışlardır. Ve dahi halen durmak istemediklerini her hal ve şartta gözlemlemek maalesef mümkün olmaktadır. Bu, İlahî emri hiçe saymaktan başka bir şey değildir. Bunun manası Allah ve Kur’ân adına yalan söylemek olsa gerek. (DEVAM EDECEK) 

Dr. Hasan YAĞAR

 

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI
05Kas

Mum Ve Yatsı Veya Yatsı Ve Mum

04May

Bilmem Yanılıyor Muyum?

25Nis

İlahi En Son Reçete

13Oca

Kur’an Ve Bizler

14Kas