TARSİM Tarafından tekzip

www.malatyasurmanset.com'da, 26.02.2021 tarihinde yayınlanan 'Ağbaba, Dondan Dolayı Darende ve Kuluncak'ta Büyük Kayıp Var' başlıklı Haberin Tarsim Tarafından tekzip olarak Yayınlanmasına.

PAYLAŞ

www.malatyasurmanset.com'da, 26.02.2021 tarihinde yayınlanan “Ağbaba, Dondan Dolayı Darende ve Kuluncak’ta Büyük Kayıp Var” başlıklı Haberin Tarsim Tarafından tekzip olarak Yayınlanmasına.

Devlet tarafından kabul ve ilan edilmiş 2021 yılı Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası Genel Şartları
 
A.9.1. "Sigorta Teminatının Başlangıcı" maddesinde de belirtildiği üzere, kayısı ürünündeki teminat
 
başlangıcı, bahçenin fenolojik olarak ilk çiçeklenme evresine (İlk çiçeklenme evresi, bir ağaçtaki çiçeklerin %5'inin açtığı zamandır) girmesinden itibaren başlamaktadır. Bugün itibarıyla Malatya ve çevre illerdeki kayısı ağaçları, fenolojik olarak dinlenme evresi olarak ifade edilen bir evrede olup, henüz uyanma olmamakla birlikte çiçeklenme de başlamamıştır. Bu doğrultuda söz konusu mevzuatın ilgili maddesi gereğince teminatın başlamadığı bu dönemde meydana gelen kayıplar kapsam dışı olarak değerlendirilmektedir.

Buna ek olarak, sigortalı ürünlerde verim kayıplarının olup olmadığına ilişkin belirlemeler alanda/sahada yapılacak eksper incelemeleriyle mümkündür. Sahada, ürünün çiçeklenme ve meyve tutumu evresinden sonra yapılacak verim incelemeleri sonucunda bahsedilen teminat dışı etkiler nedeniyle verimde kayıpların tespit edilmesi halinde, mevzuat çerçevesinde üreticilere prim iadeleri yapılmaktadır.

Haberdeki, havaların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği için kayısı ağaçlarının tomurcuklarının kabardığı, don nedeniyle meyve gözlerinin ciddi oranda zarar gördüğü ifadesinden de geçtiğimiz günlerde meydana gelen düşük hava sıcaklıklarının yaşandığı dönemde kayısı ürününün, Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası Genel Şartlarında tanımlanan ve teminatın başlangıcını anlatan çiçeklenme dönemine girmediği anlaşılmaktadır. Kış aylarında meydana gelen, düşük hava sıcaklıkları nedeni ile tomurcuk gözlerinin yandığı ve %50-%90'a varan kayıpların yaşandığına ilişkin açıklama da olasılık 
içermekte ve herhangi bir veriye/kanıta dayanmamaktadır. Sonuç itibarıyla, teminat dışında olan bu etkilenmenin, poliçelerde beyan edilen verim değerini etkileyip etkilemediği, çiçeklenme ve meyve tutumu evrelerinden sonra yapılacak saha incelemelerinde ortaya çıkacaktır.

Tarım sektörünü tehdit eden risklerin teminat altına alınması amacına yönelik olarak, 2005 yılında 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu ile kurulan ve 2006 yılından itibaren faaliyetlerine başlayan TARSİM Sistemi, ülkemizdeki üretici ve yetiştiricilerin tarımsal faaliyetlerini kesintisiz bir şekilde devam ettirebilmeleri için çalışmalarını tüm gayretiyle sürdürmektedir.

Sistem çerçevesinde her yıl devreye alınan yeni ürün, teminat ve çiftçi dostu uygulamalar, ulusal ve yerel düzeyde aralıksız sürdürülen üretici bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri, dünyada tarım sigortası alanındaki yenilik ve teknolojilerin çok yakından takip edilerek Sistem'e entegre edilmesi, ülkemizin doğusundan batısına kadar 16 farklı noktada konumlanan bölge yapılanması sayesinde üretici taleplerinin ve sahanın nabzının an be an takip edilmesi, global düzeyde sürdürülen ve ülkemizi gururlandıran rehberlikler, TARSİM'e olduğu kadar Türkiye ekonomisinin sürdürülebilirliğinde kritik fonksiyonlar üstlenen sigorta ve tarım sektörlerine de ivme kazandırmaktadır.

Kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütleri iş birliğinin dünyadaki ve ülkemizdeki en başarılı örneklerinden birini teşkil eden TARSİM Sistemi, geçtiğimiz yıl Covid-19 salgınının ve afetlerin gölgesinde zorlu bir sınav vererek, çiftçinin güveni ve ilgisi ile istikrarlı büyümesini sürdürmüş ve başarı merdivenlerini tırmanmaya devam etmiştir. Sistem'in başlangıcından itibaren, Türkiye genelinde ve tüm tarım sigortası branşlarında, 16 milyon adet poliçe üretilerek, tarımsal varlıkları zarar gören üretici ve
 
yetiştiricilere 7.8 milyar TL hasar ödemesi gerçekleştirilmiş ve TARSİM önemli bir güven unsuru olmaya devam etmiştir.

Türkiye kayısı üretiminde dünyada liderdir. Ülkemiz ekonomisi açısından önemli bir ihraç kalemi olan bu ürün en çok Malatya ilimizde üretilmektedir. Bu doğrultuda, ülkemizde tarımsal üretimde faaliyet gösteren tüm üreticiler ve tarım ürünleri gibi, ülkemiz tarımı açısından stratejik bir öneme sahip olan Malatya kayısısı ve üreticisi de TARSİM tarafından her zaman önemli ve desteklenmesi gereken bir noktada konumlandırılmış ve taleplere büyük bir hassasiyetle yaklaşılmıştır.

Örneğin; tüm meyve üreticilerine ciddi düzeylerde maddi kayıplar veren "don" riski, 2007 yılından itibaren teminat kapsamına alınırken; dünyada sayılı ülkelerin tarım sigortası uygulamalarında olduğu görülen ve verdiği zararlar ile üreticilerimizin mağduriyetine yol açan meyvelerde çiçeklenme dönemindeki "don" riski de yapılan yoğun çalışmalar neticesinde 2011 yılında teminat kapsamına alınmıştır. Bununla birlikte, meyve üreticilerinin sigorta primini daha rahat koşullarda ödeyebilmesini temin etmek üzere, diğer risklerde %50 oranında uygulanan Devlet prim katkısı, don teminatına özgü olmak üzere %50'den, %67'ye yükseltilmiştir. Daha sonraki yıllarda teminat altına alınan Ağaç/Fidan Sigortası ile kayısı ürününün yanı sıra kayısı ağaçlarının ve fidanlarının mevcut risklere ek olarak "kar ağırlığı" riskine karşı da güvence altına alınabilmesi sağlanmıştır.

Söz konusu düzenlemeler, ülke genelinde olduğu gibi; Malatya'da da son derece olumlu karşılanmış, sigortalılık oranı, poliçe sayısı ve üreticilere yapılan hasar ödemesi de yine ülke genelinde olduğu gibi her geçen yıl artış göstermiştir. Malatya ilimizdeki poliçe sayısı 2007 yılında 7 Bin adet civarındayken, 2020 yılı sonu itibarıyla 14 yıllık sürede toplam 207 bin adede ulaşmış ve 2.3 milyon dekar (da) açık alan sigortalanmıştır. Bununla birlikte Sistemin başlangıcından itibaren Malatyalı üreticilerimizden 421


Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: ZTSOQEYR    Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/ebd
 
milyon TL prim toplanırken, bunun karşılığında 790 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirilmiş ve Malatya en çok hasar ödemesi alan iller sıralamasında 2. sırada yer almıştır.

Bunun yanı sıra geniş teminat içerikli sigorta tarifeleri, prim fiyatının düşmesini sağlayan ve her yıl oranları yükseltilen kademeli hasarsızlık indirimleri gibi uygulamalar da üreticilerimizin TARSİM'e olan ilgisini arttırmıştır. 2020 ve 2021 yılları üretim sezonlarının ilk 2 aylık dönemini karşılaştırdığımızda, Malatya'daki kayısı poliçeleri ile ilgili olarak; poliçe sayısının %26, sigortalanan varlık değerinin %62, sigortalı alanın %21 oranında arttığı tespit edilmiştir. Öte yandan, yine 2020 ve 2021 yıllarının ilk 2 aylık döneminde gerçekleşen prim fiyatlarını değerlendirdiğimizde, %14 civarında düşüş olduğu gözlemlenmektedir. Tüm bu veriler göstermektedir ki; TARSİM Sistemi yıllar itibarıyla teminat kapsamını genişletmekte, prim fiyatlarını indirmekte ve üretici lehine uygulamalarla çalışmalarına tüm hızıyla devam etmektedir.

Basının temel görevi, toplumun gerçekleri öğrenmesine aracılık etmek, doğru, tarafsız, ilkeli ve objektif bir şekilde yayın yapmaktır. Bu sebeple, kamuoyunda uyanan yanlış kanaatlerin düzeltilmesi ve gerçeğin ortaya çıkması amacıyla düzeltme yazısının yayınlanması zarureti doğmuştur. Basın Meslek İlkeleri'nin altıncı maddesi (Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olmaksızın yayınlanamaz.) uyarınca, TARSİM hakkında yayınlanan ve kamuoyunda yanlış algılar oluşturacak nitelikteki haber içeriği ile ilgili olarak işbu cevap ve düzeltme yazısının, 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 14. Maddesi ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 9. Maddesine istinaden internet sitenizde ana sayfanızdan kullanıcıların doğrudan ulaşabileceği şekilde ve tekzip başlığı altında bir hafta süreyle yayımlanmasını ve bu haber içeriğinin ilgili siteden kaldırılmasını rica ediyoruz.

Haber Merkezi

Malatya Sürmanşet

  • Etiketler
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN